Spoločnosť SWEETY ICE, s.r.o. sa svojim zákazníkom snaží poskytovať kvalitné služby. Nesmierne dôležitou súčasťou je starostlivosť o osobné údaje, ktoré s nami zdieľate. Je pre nás prioritou, aby ste mali istotu, že vaše údaje sú u nás v bezpečí a že ich používame nato, aby sme vám mohli ponúknuť lepšie a osobnejšie on-line nakupovanie.

Prevádzkovateľ vašich osobných údajov je spoločnosť SWEETY ICE, s.r.o., Petrovanská 34/A, 821 04 Prešov, IČO: 455 647 10 (ďalej len ako „my“, „náš“ alebo „SWEETY ICE“).

Pri získavaní, využívaní a ochrane vašich osobných údajov chceme postupovať správne. Preto sme vypracovali zásady ochrany súkromia („Zásady“), ktoré:

 • stanovujú typy osobných údajov, ktoré získavame;
 • vysvetľujú akým spôsobom a prečo získavame a využívame vaše osobné údaje;
 • vysvetľujú kedy a prečo ich zdieľame s obchodnými partnermi;
 • vysvetľujú práva a možnosti, ktoré máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.

Ponúkame široký sortiment produktov a služieb, preto chceme, aby bolo jasné, čo tieto Zásady pokrývajú. Zásady sa vás týkajú vtedy, keď využívate naše služby (ďalej len ako „naše Služby“). Využívanie našich Služieb znamená:

 • nakupovanie prostredníctvom e-shopu SWEETY ICE, alebo iným spôsobom na všetkých webových stránkach („naše Webové stránky“), kde budú zverejnené tieto Zásady.

Tieto Zásady sa na vás vzťahujú, aj keď nás kontaktujete, alebo ak my vás kontaktujeme v súvislosti s našimi Službami.

Niektorí naši obchodní partneri môžu vyžadovať získavanie a využívanie osobných údajov, aby vám mohli poskytnúť svoje produkty a služby, ako aj z istých ďalších dôvodov. Majú svoje vlastné zásady ochrany súkromia, ktoré vysvetľujú, ako využívajú vaše osobné údaje pri kontakte s nimi, alebo pri využívaní ich produktov alebo služieb.

Naša Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré prevádzkujú iné organizácie s vlastnými zásadami ochrany súkromia. Pred poskytnutím vašich osobných údajov na webovej stránke sa uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky a zásady ochrany súkromia, keďže naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky iných organizácií.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR.

Osobné údaje, ktoré od Vás získavame

Táto časť vás oboznamuje s typom osobných údajov, ktoré od vás môžeme získať počas využívania našich Služieb a aké iné osobné údaje môžeme získať z iných zdrojov.

Pri registrácii do nášho e-shopu nám môžete poskytnúť:

 • vaše osobné údaje, údaje spoločnosti, pod ktorou vykonávate podnikateľskú činnosť vrátane poštovej a fakturačnej adresy, e-mailových adries, telefónnych čísel, dátumu narodenia a titulu
 • polohu vašej prevádzky
 • vaše prihlasovacie údaje, ako napr. prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili

Pri nákupe prostredníctvom e-shopu alebo pri prehliadaní Webovej stránky:

 • informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili, kedy ste si to kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili)
 • informácie o vašom online správaní počas prehliadania našich Webových stránok.
 • Informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili naše Služby (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu do našich Služieb, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení)

Keď nás kontaktujete, alebo keď my kontaktujeme vás, alebo keď sa zúčastníte propagačných akcií, súťaží, prieskumov alebo recenzií o našich Službách, môžeme získať:

 • osobné údaje, ktoré o vás poskytnete kedykoľvek, keď nás kontaktujete v súvislosti s našimi Službami (napríklad vaše meno, používateľské meno a kontaktné údaje, vrátane telefonickej, emailovej či poštovej komunikácie, alebo keď nás kontaktujete cez sociálne siete
 • údaje o emailových a iných digitálnych správach, ktoré sme vám odoslali a ktoré ste otvorili, vrátane ich odkazov, na ktoré ste klikli (napríklad tých, ktoré nám umožnia zistiť, či ste správu otvorili a kedy).
 • vašu spätnú väzbu a prispievanie do zákazníckych prieskumov či recenzií

Akým spôsobom a prečo budeme osobné údaje využívať

Táto časť podrobne vysvetľuje akým spôsobom a prečo využívame osobné údaje.

Využívame osobné údaje To znamená, že spracúvanie vašich osobných údajov nám umožňuje Prečo spracúvame vaše osobné údaje týmto spôsobom? Právny základ
na spravovanie a zlepšovanie našej každodennej prevádzky spravovať a zlepšovať naše Webové stránky a Mobilné aplikácie Na našej Webovej stránke využívame súbory cookies a podobné technológie na zlepšenie vašich zákazníckych skúseností. Niektoré súbory cookies sú nutné, preto ak chcete mať možnosť využívať všetky funkcie našej Webovej stránky nevypínajte ich. Môžete vypnúť ďalšie súbory cookies, ale to môže ovplyvniť vaše zákaznícke skúsenosti. Oprávnené záujmy
na spravovanie a zlepšovanie našej každodennej prevádzky rozpoznať podvod a iný trestný čin a predchádzať im Je pre nás dôležité monitorovať využívanie našich Služieb a rozpoznať a predchádzať podvodom, iným trestným činom a zneužívaniu služieb. To nám pomáha uistiť vás, že môžete naše Služby využívať bezpečne v súlade s platnými podmienkami. Oprávnené záujmy
na prispôsobenie vášho nakupovania využívať vaše online nákupné správanie čo nám pomáha vás lepšie spoznať ako zákazníka a poskytnúť vám ponuky a služby prispôsobené vašim potrebám. Skúmanie vášho nákupného správania a nákupov nám umožňuje prispôsobiť vám naše ponuky a služby. Pomáha nám to vyhovieť vašim zákazníckym potrebám. Oprávnené záujmy
aby sme s vami boli v kontakte kontaktovať vás v súvislosti s našimi Službami, napríklad telefonicky, emailom alebo poštou, alebo odpovedaním na príspevky na sociálnych sieťach, ktoré ste nám odoslali. Chceme sa o vás ako o nášho zákazníka lepšie starať, preto využívame vaše osobné údaje na poskytovanie vysvetlenia alebo pomoci pri odpovedaní na vaše správy ako aj nato, aby sme vás informovali o zmenách Služieb, ktoré sme vykonali alebo sa chystáme vykonať a ktoré sa vás dotýkajú (ako napríklad zmeny týchto Zásad alebo podmienok používania našich Služieb). Oprávnené záujmy
aby sme s vami boli v kontakte spravovať propagačné akcie a súťaže, ktorých sa zúčastňujete. Aby sme mohli spravovať propagačné akcieu a súťaže, do ktorých sa zapájate, potrebujeme spracúvať vaše osobné údaje. Oprávnené záujmy
aby sme s vami boli v kontakte pozývať vás na účasť a spravovanie zákazníckych prieskumov, recenzií a iných aktivít trhového prieskumu, ktoré vypracuje skupina Tesco alebo ďalšie organizácie v našom mene. Na zlepšenie našich Služieb vypracúvame trhový prieskum. Napriek tomu, že vás kontaktujeme v tejto súvislosti, nemusíte sa týchto aktivít zúčastniť. Ak nám oznámite, že nechcete, aby sme vás v súvislosti s trhovým prieskumom kontaktovali, budeme vašu voľbu rešpektovať. V žiadnom prípade to neovplyvní využívanie našich Služieb. Oprávnené záujmy, ak vás však chceme pozývať prostredníctvom elektronických prostriedkov ako sú email či SMS, budeme sa spoliehať na váš súhlas.
kvôli sporom, sťažnostiam alebo nárokom riešiť sťažnosti, zákonné nároky alebo spory, ktoré zahŕňajú vás alebo nás. Napríklad ak nie ste spokojní s produktmi, ktoré ste si u nás kúpili. Zriaďovanie, uplatňovanie alebo obhajoba zákonných nárokov, v niektorých prípadoch sa však spoliehame na Oprávnené nároky alebo Osobitné ustanovenie zákona, ktoré nám umožňuje spracúvať vaše údaje na splnenie našej zákonnej povinnosti.

Naše Oprávnené záujmy pri využívaní vašich osobných údajov

Vyššie uvedené spôsoby využívania vašich osobných údajov sa zakladajú na „oprávnených záujmoch“, ktoré zahŕňajú:

 • starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb
 • propagáciu a predaj našich produktov a služieb;
 • starostlivosť o váš účet, spravovanie sťažností a riešenie sporov;
 • porozumenie našim zákazníkom vrátane vzorov, správania ako aj toho, čo sa im páči a nepáči;
 • ochranu a podporu nášho obchodu, kolegov, zákazníkov a vlastníkov spoločnosti;
 • predchádzanie a rozpoznanie anti-sociálneho správania, podvodu a iného trestného činu;
 • testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich.

ich používame nato, aby sme vám mohli ponúknuť lepšie nakupovanie.

Zdieľanie osobných údajov s obchodnými partnermi SWEETY ICE, s.r.o.

Táto časť vysvetľuje, ako a prečo zdieľame osobné údaje s obchodnými partnermi SWEETY ICE, s.r.o.

Keď s týmito spoločnosťami zdieľame osobné údaje, požadujeme od nich, aby zachovávali ich bezpečnosť a nepoužívali vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas.

Obchodní partneri SWEETY ICE, s.r.o.

Spolupracujeme s viacerými obchodnými partnermi, ktorí ponúkajú svoje produkty alebo služby

Zoznam obchodných partnerov SWEETY ICE Vám poskytneme po zaslaní požiadavky na s-ice@s-ice.sk

Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré našim partnerom umožňujú poskytovanie služieb. Ďalšie informácie o tom, ako partneri spoločnosti SWEETY ICE, s.r.o. využívajú vaše údaje, nájdete v ich zásadách ochrany súkromia a zásadách pre používanie súborov cookies.

Poskytovatelia služieb

Spolupracujeme vybranými poskytovateľmi služieb, ktorí v našom mene vykonávajú určité činnosti. Patria medzi ne napr. spoločnosti, ktoré nám poskytujú:

 • technologické služby (napr. podporu pre naše webstránky, ďalšie obchodné systémy, ktoré používame pri poskytovaní našich služieb)
 • spracovanie platieb v e-shope
 • doručovateľské služby
 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú priamy marketing a v našom mene rozosielajú elektronickú komunikáciu vrátane newslettrov spoločnosti SWEETY ICE, s.r.o. tlač a doručovanie našej poštovej komunikácie Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré našim poskytovateľom služieb umožňujú poskytovanie služieb.

Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály, pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto Online mediálne kanály relevantné Online reklamy na naše produkty a služby, ako aj na produkty a služby našich dodávateľov. Reklamu na naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych médiách alebo ak budete pozerať televíziu prostredníctvom plateného účtu.

Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Google

Zdieľanie osobných údajov s inými organizáciami

Táto časť vysvetľuje, ako a prečo zdieľame osobné údaje s inými organizáciami.

Osobné údaje môžeme s inými organizáciami zdieľať za nasledovných okolností:

 • ak nám zdieľanie osobných údajov nariaďuje zákon alebo verejný orgán, prípadne ak je to potrebné na výkon spravodlivosti;
 • ak je zdieľanie osobných údajov potrebné na to, aby sme si určili, uplatnili alebo obhájili naše právne nároky (sem patrí aj poskytovanie osobných údajov iným osobám s cieľom predchádzať podvodom);
 • v prípade reštrukturalizácie, predaja alebo presunu nášho podniku (alebo jeho časti). Deje sa to napr. v súvislosti s prevzatím alebo fúziou.

Ako chránime osobné údaje

Uvedomujeme si, aké dôležité je chrániť a spravovať vaše osobné údaje. Táto časť vymedzuje určité opatrenia, ktoré sme v tejto súvislosti zaviedli.

Využívame počítačové bezpečnostné opatrenia, ako sú firewally a šifrovanie údajov, pričom v záujme ochrany týchto údajov vyžadujeme kontrolu fyzického prístupu k našim budovám a súborom. Autorizovaný prístup majú iba zamestnanci, ktorí ho potrebujú na to, aby si mohli plniť pracovné povinnosti.

V súvislosti so získavaním, ukladaním a zverejňovaním osobných údajov vyžadujeme prítomnosť fyzických, elektronických a procedurálnych bezpečnostných opatrení.

Upozorňujeme však na skutočnosť, že hoci zavádzame potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám prenášate cez internet.

Osobné údaje, ktoré od vás získame, môžu byť presunuté alebo uložené na mieste mimo Európsky hospodársky priestor („EHP“).

Ďalšie informácie o presune údajov mimo EHS vrátane kópie Modelových doložiek nájdete na stránke: https://ec.europa.eu/…rotection_sk

Ako dlho budeme osobné údaje využívať

Vaše osobné údaje si neponecháme dlhšie, ako bude potrebné; o dĺžke tohto obdobia rozhodujú viaceré faktory vrátane:

 • pôvodného dôvodu získania údajov;
 • toho, aké sú tieto údaje staré;
 • toho, či máme na ich uchovávanie právny/regulačný dôvod;
 • toho, či ich potrebujeme v záujme vašej alebo našej ochrany.

Práva na prístup dotknutej osoby k osobným údajom

Máte právo vidieť osobné údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame. Toto právo sa nazýva Požiadavka na prístup dotknutej osoby k osobným údajom. Ak chcete dostať kópiu osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, kontaktujte nás na emailovej adrese s-ice@s-ice.sk

Iné práva súvisiace s ochranou údajov

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte tiež právo na:

1. opravu nesprávnych informácií:

Zhrnutie tohto práva:

 • ak sa domnievate, že údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, sú nepresné alebo neúplné, kontaktujte nás a my to napravíme.

2. vznesenie námietky voči nášmu využívaniu týchto údajov:

Zhrnutie tohto práva:

 • všeobecnú námietku – Následne zvážime vašu námietku voči nášmu využívaniu vašich osobných údajov. V prípade vyrovnaného stavu majú vaše práva prevahu nad našimi záujmami, pričom následne na základe vašej žiadosti buď obmedzíme rozsah nášho využívania týchto údajov (pozrite si časť č. 3 nižšie) alebo ich odstránime (pozrite si časť č. 4 nižšie).
 • námietku súvisiacu s priamym marketingom – Ak vznesiete takúto námietku, prestaneme využívať vaše osobné údaje na priame marketingové účely.

3. obmedzenie rozsahu nášho využívania týchto údajov:

Zhrnutie tohto práva:

Existuje viacero situácií, v rámci ktorých nám môžete obmedziť rozsah nášho využívania vašich osobných údajov, okrem iného ak:

 • ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku (uvedenú v časti 2 vyššie)
 • spochybňujete presnosť osobných údajov, ktoré uchovávame
 • sme využili vaše osobné údaje protizákonne, ale nechcete, aby sme ich odstránili

4. požiadanie o odstránenie týchto údajov:

Zhrnutie tohto práva:

Existuje viacero situácií, v rámci ktorých nás môžete požiadať o odstránenie vašich osobných údajov, okrem iného ak:

 • už nemusíme uchovávať vaše osobné údaje
 • ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku (uvedenú v časti 2 vyššie)
 • ste zrušili svoj súhlas s naším využívaním vašich osobných údajov (a my nemáme iný dôvod na ich využívanie)
 • sme protizákonne spracovali vaše osobné údaje

5. požiadanie o presun alebo „prenos“ kópie týchto údajov:

Zhrnutie tohto práva:

 • Prenosnosť údajov je nové právo, ktoré umožňuje každému občanovi EÚ prenášať svoje údaje medzi organizáciami. Tento krok je bezplatný, pričom zákazníkom umožňuje zmenu poskytovateľov služieb. Jeho podstata spočíva v elektronickom odoslaní a doručení údajov v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ako je napr. JSON, ktorý využíva spoločnosť Tesco.
 • Žiadosť v súvislosti s vašimi údajmi nám môžete predložiť telefonicky na e-mailovej adrese: s-ice@s-ice.sk
 • Môžete požadovať, aby sme správu s údajmi zaslali buď priamo vám, alebo tretej strane.

6. podanie sťažnosti kontrolnému orgánu pre ochranu osobných údajov:

Radi by sme vyriešili všetky vaše prípadné sťažnosti, ale máte tiež právo podať sťažnosť týkajúcu sa toho, ako sme využili vaše osobné údaje, Úradu na ochranu osobných údajov. Nižšie sa dozviete, ako môžete kontaktovať úrad.

Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/